Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Nội tôi

Đà Nẵng sáng nay trời mưa lất phất, bổng đâu tiếng hát Nội tôi xen lẫn trong tiếng mưa làm con nhớ Nội quá Nội ơi !.